edycja, szczegółowy kontakt

Nasz personel to grupa składająca się z najlepiej wykwalifikowanych w swoich dziedzinach specjalistów.

marek wróbel
Kierownik Laboratorium
+48 605 053 922
slawomir.wrobel@mutech.pl
marek wróbel
Kierownik ds. Jakości
+48 605 063 922
marek.wrobel@mutech.pl