wzorcowanie-termohigrometrow

Pracownia temperatury

Pracownia temperatury – usługi świadczone w zakresie akredytacji (AP-106):

 1. Wzorcowanie termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych) w zakresie:
  • (- 30 ÷ 200) °C.
 2. Wzorcowanie termometrów elektrycznych (z rejestracją temperatury) w zakresie:
  • (- 30 ÷ 200) °C.
 3. NOWOŚĆ

 4. Wzorcowanie pirometrów i kamer termowizyjnych w zakresie:
  • (35 ÷ 500) °C.
 5. Wskaźniki (mierniki) temperatury w tym regulatory temperatury:
  • symulacja czujników rezystancyjnych w zakresie (- 200 ÷ 850) °C,
  • symulacja czujników termoelementów w zakresie (- 200 ÷ 1820) °C.
 6. Czujniki termometrów rezystancyjnych w zakresie:
  • (- 30 ÷ 200) °C.
 7. Termometry szklane cieczowe w zakresie:
  • (- 30 ÷ 200) °C.
 8. Termometry wskazówkowe (bimetaliczne, dylatacyjne, manometryczne) w zakresie:
  • (0 ÷ 200) °C.
 9. Wzorcowanie wyżej wymienionych obiektów w zakresie akredytacji wykonujemy w siedzibie Laboratorium.

 10. Oferujemy możliwość wzorcowania termometrów elektronicznych również wyjazdowo u klienta w zakresie:
  • (- 20 ÷ 120) °C.
 11. Wzorcowanie wyżej wymienionych obiektów w zakresie akredytacji wykonujemy wyjazdowo u Klienta.

 12. Wzorcowanie komór klimatycznych i komór termostatycznych w zakresie:
  • (- 30 ÷ 200) °C.
 13. Wzorcowanie komór do sterylizacji parowej (np. autoklawy) w zakresie:
  • (0 ÷ 140) °C.
 14. Wzorcowanie termostatów cieczowych w zakresie:
  • (- 30 ÷ 200) °C.
 15. Wzorcowanie wyżej wymienionych obiektów w zakresie akredytacji wykonujemy w siedzibie Laboratorium oraz wyjazdowo u Klienta.

 

Poza zakresem akredytacji  świadczymy również usługi:

 1. Wzorcowanie przetworników temperatury i wilgotności z sygnałem wyjściowym napięciowym lub prądowym.
 2. Badanie rozkładów temperatury w pomieszczeniach (produkcyjnych, magazynowych, laboratoryjnych i innych).
 3. Wzorcowanie higrometrów, termohigrometrów, czujników termometrów rezystancyjnych, wskaźników, rejestratorów, regulatorów, termometrów szklanych, termometrów wskazówkowych poza siedzibą  Laboratorium.