...

PRACOWNIA FIZYKOCHEMII

wzorcowanie szkła laboratoryjnego, analizatorów wydechu

Usługi świadczone w zakresie akredytacji (AP 106)
w siedzibie LP MUTECH:

Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy
Szklane przyrządy pomiarowe
kolby szklane z jedną kreską (10 ÷ 100) ml;
cylindry pomiarowe (10 ÷ 100) ml;
pipety jednomiarowe (0,5 ÷ 100) ml;
pipety wielomiarowe (0,5 ÷ 25) ml;
biurety zwykłe (1 ÷ 100) ml.
Analizatory wydechu
(0,00 ÷ 2,00) mg/l.

Usługi świadczone poza zakresem akredytacji
w siedzibie LP MUTECH:

Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy
Szklane przyrządy pomiarowe
kolby szklane z jedną kreską 5 ml;
cylindry pomiarowe 5 ml;
pipety jednomiarowe (0,1 ÷ 0,5) ml;
pipety wielomiarowe (0,1 ÷ 0,5; ) ml; (25 ÷ 50) ml.

Dodatkowe Informacje: