MUTECH

LABORATORIUM POMIAROWE

O NAS

Laboratorium Pomiarowe „MUTECH” posiada od 2006 r. akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr certyfikatu: AP-106. Wykonujemy usługę wzorcowania przyrządów pomiarowych potwierdzając wystawieniem świadectwa wzorcowania PCA.

Wiedza i doświadczenie naszego personelu oraz zdolności pomiarowe CMC, osiągane dzięki posiadanym wysokiej klasy wzorcom odniesienia, są gwarancją jakości naszych usług.

zakres-ap

certyfikat-ap

info-www

file-pdffile-doc

file-pdf

Nowość w sklepie internetowym

Przyrządy wraz ze świadectwem wzorcowania

NASZE PRACOWNIE

Kliknij poniżej aby odwiedzić strony naszych pracowni i dowiedzieć się więcej o zakresie usług